Akıllı Kent Yapılanması Hangi Bileşenlerden Oluşmaktadır?

Akıllı Kent Yapılanması Hangi Bileşenlerden Oluşmaktadır?

Yeni oluşum olarak üzerinde konuşulan Akıllı Kentler aslında bilişim uygulamalarının birçoğunun bileşeni olarak görülmektedir. Nitekim bir tanımda; "Akıllı Kentlerin kullandığı alt yapının benzerleri vatandaşların bugün için kullandıkları ve deneyimleri içinde bulunan, kablosuz internet, eKitap, akıllı telefonlar, algılayıcı ağları, RFID, facebook ve Google map uygulamalarının bir bütünü olarak karşımızda yer almaktadırlar" denilmektedir.

Akıllı Kentler konusunda danışmanlık veren uluslararası danışmanlık kuruluşlarından birisi, Akıllı Kent yapılanmasının dört bileşenden meydana geldiğini belirtmektedir. Bu tanıma göre;

"Dijital Kentlerin yapılanması için dört kritik maddenin olması gerekmektedir:

• Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ve bunların takip edilmesinde ilham verecek liderlik,
• Hükümetlerin ve vatandaşların birlikte yer aldığı, sanayi ve kent işbirlikleri,
• Kaldıraç etkisi kanıtlanmış fikirler ve çözümler ile daha az kaynak kullanımlarına sahip kentler inşa edebilmek,
• Bilinçli sayısal (dijital) toplum görgüsüne sahip bireyler ile kentin sosyal sermayesini güçlendirmek."

Yukarıdaki tanımlarda açıkça görüldüğü gibi uluslararası akademik ve uygulama boyutunda Akıllı Kent yapılanması için karar vericilerin liderliği ve proje sahipliği ile birlikte bilgi toplumunun varlığının şart olduğu üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte, ülkemizde bu alanlarda çalışan firmaların Akıllı Kent yapılanmasının bileşenleri konusundaki görüşleri daha çok vatandaşa sunulan kent bilgi sistemi uygulamaları ve bu uygulamaların bütünleştirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Ülkemizde Akıllı Kentler alanında çalışan bir firmanın Akıllı Kent bileşenleri hakkındaki görüşü ise;

"MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi), Mobil Uygulamalar ve Vatandaş Odaklı Etkileşimli Uygulamalardan oluşmaktadır. Vatandaşların zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde her türlü platformdan Belediyeye ulaşabilmesi ve hizmet alabilmesi için E-Belediye, Kent Rehberi, T-Belediye, Kiosk, Mobil Belediye, Elektronik imza, gibi sistemler ile iletişim kanallarının sayısı arttırılmaktadır." şeklinde yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti kalkınma Bakanlığı "Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi" belgesinde (Şubat 20139 Akıllı Kent oluşumunun temel gereksinimlerini şu başlıklar altında vermektedir.

Teknolojinin güvenilirliği: Geleneksel altyapı yatırımlarında güvenilirlik/sağlamlık standartları tipik olarak %99.997 seviyesindedir; akıllı kent uygulamalarında kullanılan yeni donanım ve aygıtlar için bu standartlara sahip olmak ve bunu kanıtlamak zordur.

Teknoloji yaşam döngüsü: Kentler teknoloji risklerinin, teknoloji değişim hızının ve yaşam döngüsünün değerlendirilmesi ve anlaşılması için gereken kilit yetkinliklere genellikle sahip değildir. Geleneksel altyapı yatırımlarında (örneğin; yollar) bu tip bir karmaşıklık veya değişim hızı söz konusu değildir.

Mevcut platformla uyumluluk: Ölçek ekonomisi ve kolay kullanılabilirlik avantajlarından yararlanabilmek için yazılım ve donanımların kentte uygulamaya alınmış durumdaki diğer teknolojilerle mutlaka uyumlu olması gereklidir. Bu da uzun vadeli bir ortak bilişim yapısı ve altyapı vizyonu gerektirir.

Güvenlik: Akıllı kent teknolojilerinin çoğu, şebekeler üzerinden hassas verileri toplamakta ve aktarmaktadır (örneğin, kent sakinlerinin kameralardan gelen görüntüleri, elektrik kullanımı ve kontrol bilgileri). Çözümler uygulamaya alınmadan önce güvenlik konuları kentler ve tedarikçiler tarafından mutlaka çözülmüş olmalıdır.

Birbirine benzeyen ancak proje fikri ve sahipliği ile uygulamaların önemi konusunda öncelikleri farklılaşan düşünceler çerçevesinde Akıllı Kent Yapılanması Hangi Bileşenlerden Oluşmakta? Sorusunun cevabını iki düşünceyi de içine alacak biçimde şu şekilde tanımlayabiliriz.

• Akıllı Kentler oluşumu, Kent yönetimi düzeyinde kararlı ve sürdürülebilen bir liderliğin var olması,
• Oldukça yetkin biçimde tanımlanmış Kent Bilgi sisteminin sorunsuz çalışan eBelediye uygulamaları ile bütünleştirilmesi,
• Kent alanından algılayıcılar (sensörler) ile alınacak veriler de gözetilerek, her türlü verinin sahipliği boyutu temel alınarak, bütün uygulama verilerinin GIS güncellemeleri ile yapılması,
• Bütün uygulamaların mobil uygulama seçenekleri ile hizmete alınması,
• Vatandaşın, evinde, ulaşım merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde vb. her zaman bilgiye kolayca ulaşabileceği cihaz, araç kurulumları ile sistem bütünleştirmelerinin yapılması,

Biçiminde tanımlanabilecek uygulama bileşenlerin varlığı Akıllı Kent Yapılanması için bir gereklilik olarak görülmektedir.


UYARI: Bu makale, çeşitli internet kaynaklarından alıntılanmış veya derlenmiştir. Tüm hakları yazar veya yazarlarına aittir.