Akıllı Şehir Teknolojileri Tavsiyeler (15)

Akıllı Şehir Teknolojileri Tavsiyeler (15)

Ülkemizin 2012 yılına ait kırsal ile kent nüfus yoğunluğu karşılaştırıldığında oran %71 iken, 2014 yılına gelindiğinde kentlerde yaşayan nüfus oranı %91’e yükselmiştir. Son yıllarda Türkiye de dünyadaki kırsaldan kente doğru yönelen yoğun bir göç dalgasını yaşamaktadır. Sanayi 1.0 döneminin yaşandığı 1850’lerde, Avrupa kentlerinde bugünküne benzer bir nüfus yoğunlaşmasından kısa bir süre sonra büyük sorunlar ortaya çıkmış, bu sorunlar ancak uzun yıllar süren zorlu bir süreçten sonra çözümlenebilmiştir.

Şehirlerin altyapıları başta olmak üzere, bütün kamu ve yerel yönetim hizmetlerinde görülen aksaklık ve eksiklikler, Endüstri 4.0 döneminin yaşandığı bugünlere özgü, daha önce hiç yaşanmamış boyutta sorunlarla tekrar ortaya çıkmaktadır.

Yöneticilerin şehrin kapasitesinden daha fazlasına barınma, eğitim, sağlık, istihdam, ulaşım ve kaliteli yaşam gibi hizmetleri sağlaması gün geçtikçe güçleşmekte, mevcut altyapının daha verimli ve akıllı kullanımını bir zorunluluk haline getirmektedir. İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu ve yeni süreçte en büyük görev, bilişim teknolojilerine düşmektedir. Bugün “Akıllı Şehir” derken, aslında bilişim teknolojilerinin şehirlerde daha yoğun, etkin ve verimli kullanımından söz edilmektedir.

Kamu hizmetlerinin, “az maliyet, yüksek verim” prensibine bağlı olarak gerçekleşmesini sağlayan “Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Şehir Teknolojileri”, günümüz şehirlerinde sürdürülebilir yaşamın da temelini oluşturmaktadır.

Geleceğe hazırlık olması amacıyla yapılan akıllı şehirlerin dijital dönüşümünde, hedefe başarılı bir şekilde varmanın tek yolu, doğru planlanmış iyi bir stratejiye sadık kalmakla mümkün olacaktır. Dünyadaki iyi uygulamalara bakıldığında, riskli ve pahalı yatırımlar olan akıllı şehir dönüşüm programlarının, ancak ulaşılabilir hedeflerle yola çıkıldığında, şehrin tüm sakinleri tarafından kabullenildiğinde ve bütünsel bir şekilde planlanarak yönetildiğinde başarılı olduğu açıkça görülecektir.


UYARI: Bu makale, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet Selçuk Batal´a ait Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Şehir Teknolojileri ve İyi Uygulamalar konulu tez çalışmasından alıntılanmıştır ve tüm yasal hakları yazarına aittir. Kaynak gösterilse dahi yazarın izni olmadan kopyalanması, çoğaltılması ve tekrar yayınlanması yasal olarak suç teşkil edecektir.