Akıllı Şehir Teknolojilerine Giriş (1)

Akıllı Şehir Teknolojilerine Giriş (1)

Daha kaliteli bir yaşam, daha fazla iş imkanı, daha iyi bir eğitim ve daha kolay erişilebilir sağlık hizmetleri gibi beklentiler nedeniyle, tüm dünya genelinde hızla artan kırsaldan kentlere doğru yapılan göç oranları çarpıcı boyutlara ulaşmıştır.

Birleşmiş Milletler’in periyodik olarak yayınladığı raporlardaki veriler incelendiğinde, dünya genelinde günde ortalama 200.000 kişinin kentlere göç ettiği görülmektedir. Bu büyük insan hareketliliğinin özellikle göç alan şehirleri fazlaca etkilediği, hızla artan nüfusun enerji kaybı, hava kirliliği, trafik, atık ve güvenlik gibi önemli sorunları da beraberinde getirdiği gözlemlenmektedir. Aynı zamanda, bu artışa paralel olarak azalan kaynakların daha verimli ve tasarruflu kullanılabilmesi ile kamu hizmetlerinin daha az maliyetle daha verimli şekilde gerçekleştirilmesi gereksinimi de ortaya çıkmakta, daha akıllı altyapı, enerji, su, sağlık, ulaşım, barınma, güvenlik ve yönetim çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Günümüzde teknoloji altyapısı sağlam, modern ve gelişmiş şehirler oluşturmak, vatandaşların memnuniyetinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu nedenle yerel yönetimler, üstlerine düşen bu önemli görevi yerine getirebilmek için, akıllı cihazlarla şehir yaşamını tam olarak buluşturmak ve şehirlerin teknoloji ile entegrasyonunu doğru ve hızlı bir şekilde sağlamak durumunda kalmaktadır.

Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, vatandaşların yaşadıkları kentlerle daha fazla etkileşim kurmasını ve kamuya açık alanları daha iyi değerlendirerek, yenilikçi çözümlerden daha etkin bir şekilde yararlanmalarını da olanaklı hale getirmektedir. Bu kapsamda hizmete sunulan akıllı şehir sistemlerinin, geleneksel metotların analitik biçimde harmanlanması sayesinde şehirlerin teknolojik dönüşümünü hızlandırması beklenmektedir. Bu dönüşümün sağlanabilmesi için, mobil teknolojilerden sensör teknolojilerine, fiber internet altyapısından akıllı enerji ağlarına, akıllı ulaşımdan toplumsal entegrasyona, şehir güvenliğinden sağlık, temizlik ve çevre düzenlemesine kadar hemen her alanda akıllı cihazlardan ve akıllı kent sistemlerinden istifade edilmektedir.

Güçlü internet altyapıları, bulut bilişim ve nesnelerin internetinden faydalanarak veri üreten sensörler ve birbirleriyle konuşan akıllı cihazlar, kentlerin daha yaşanabilir hale gelmesinde belirgin bir rol üstlenmektedir.

Şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilen sensörlerin ve akıllı cihazların birbirine nesnelerin interneti sayesinde bağlanmasıyla toplanan veriler, yüksek hızlı ağlarla bulut bilişim depolarına yönlendirilmekte ve bu sayede büyük veri yığınları oluşturulmaktadır. Bu veri yığınlarının özel bilgisayar yazılımları aracılığıyla analiz edilmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi sonucunda, barınma ihtiyaçlarının giderilmesi, trafik sorunlarının çözümü, su ve enerji yönetimi, çevre kirliliği ile mücadele, altyapı hizmetlerinin yönetimi, toplu taşıma hizmetlerinin planlanması ve yönetimi, insan kaynakları verimliliği, suç ve suçlu ile mücadele gibi uygulamalarda verimlilik artışı sağlanabilmektedir.


UYARI: Bu makale, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet Selçuk Batal´a ait Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Şehir Teknolojileri ve İyi Uygulamalar konulu tez çalışmasından alıntılanmıştır ve tüm yasal hakları yazarına aittir. Kaynak gösterilse dahi yazarın izni olmadan kopyalanması, çoğaltılması ve tekrar yayınlanması yasal olarak suç teşkil edecektir.