Akıllı Şehir Uygulamaları

Akıllı Şehir Uygulamaları


Kiosk sistemler, sunum ekranları, özel yazılımlar, mobil uygulamalar, güvenlik sistemleri, akıllı elektrik ve elektronik teknolojilerini kullanarak şehirlerimizi daha güvenli ve akıllı hale getiriyoruz.

E-belediye uygulamalarının yaygınlaştığı 2000’li yıllardan itibaren teknolojik gelişmeler e-belediye hizmetleri içinde yer alan kent bilgi sistemleri kavram ve uygulamalarını daha da ileriye taşıyarak kent yönetim yaklaşımlarını akıllı kentler ve akıllı şehirler kavramlarına kadar taşımıştır.

E-belediye uygulamaları günümüzde halen iş görürken akıllı kent uygulamalarına yani akıllı kent teknolojilerine (akıllı kent sistemleri, akıllı şehir sistemleri) geçilmesinin nedeni, kent uygulamaları içinde yer alan birçok bilgi teknoloji uygulamalarının birbirleri ile uyumlu hale getirilmesi ve bütünleştirilmesidir.

E-belediye uygulamaları, bir yandan belediyenin vatandaşa sunduğu hizmetlerin diğer yandan ise vatandaşın belediyeye olan yükümlülüklerinin otomasyonunu sağlamayı amaç edinmişlerdir. Bu uygulamalar süredururken, belediye içinde yer alan tapu kadastro, ulaşım, park ve bahçe, çevre koruma, ulaşım, imar, toplu taşıma ve güvenlik gibi hizmetlerin de otomasyon içine alınması kaçınılmaz olmuştur.

Bütün bu uygulamalar kendi içlerinde gelişme gösterirken e-belediye uygulaması tek başına yetersiz kalmıştır. Vatandaş, dilediği yerden belediyenin sunmakta olduğu bütün hizmetlere bilgi teknolojileri yardımı ile ulaşabilmeyi istemektedir. Bu durum bir yandan e-belediye hizmetlerindeki çeşitliliği artırırken diğer yandan da belediyelerin veri alt yapısını çeşitlilik ve veri hacmi yönleri ile geliştirme ihtiyaçları doğmuştur.

Naature Teknoloji, kamu yönetimi ve bilişim teknolojileri alanında uzman kadrosu ile belediyelerin e-belediye uygulamasından akıllı kent sistemleri ve akıllı şehir sistemleri yönetimine geçişini herhangi bir kesinti ve olumsuz durum olmadan sağlarken; kiosk sistemler, sunum ekranları, mobil cihazlar, güvenlik sistemleri, akıllı elektrik ve elektronik teknolojilerini belediyelerin tüm birimlerinde faaliyete geçirmekte ve bu sistemler için özel yazılımlar geliştirmektedir. Belediyeler, Naature Teknoloji´nin özel olarak geliştirdiği akıllı kent uygulamaları ve akıllı şehir uygulamaları ile artık çok daha akıllı hale gelmektedir.