Akıllı Su, Akıllı Gaz, Akıllı Atık ve İyi Uygulamalar (7)

Akıllı Su, Akıllı Gaz, Akıllı Atık ve İyi Uygulamalar (7)

Teknolojinin ve endüstrinin gelişimine paralel olarak ve bu gelişmelerin doğru analiz edilerek uygulamaya geçirilmesiyle, su ve gaz gibi kaynaklara erişim kolaylaşmakta, kaynaklar muhafaza edilmekte ve verimliliğin artmasıyla maliyetler azalmaktadır. Bu kaynakların yanı sıra, atık yönetiminin de akıllı sistemler aracılığıyla idare edilmesi, uzun vadede akıllı şehir yaşamını destekleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan akıllı sistemler, akıllı su ve gaz sayaçlarından optimize edilmiş katı atık toplama sistemlerine kadar pek çok alanı da etkilemektedir.

Akıllı sayaç sistemleri, su veya gaz tüketim noktasındaki ölçü sistemleriyle merkezi veri sistemi arasında uçtan uca bir iletişim kurarak, verilerin hızlı, doğru ve güvenli şekilde aktarılmasını sağlayan donanım, yazılım ve ağ sistemlerinin tamamına verilen isimdir. Akıllı sayaç ve ölçü sistemleri, tüketicilerin su veya gaz kullanımlarını anlık takibe olanak verirken, aynı zamanda bu kaynakların tasarrufunu da teşvik etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, akıllı sayaç sistemleri akıllı şebekelerin ana unsurlardan biridir.

Nesnelerin İnterneti teknolojisi kullanılarak çeşitli akıllı sensörlerin mevcut altyapılara entegre edilmesi sayesinde, su ve gaz akışı takip edilebilirken, sızıntı veya hırsızlık gibi istenmeyen sebeplerden oluşan kayıpların da önüne geçilebilmekte, terör saldırılarına karşı risklerin daha etkin yönetimi sağlanabilmektedir.

Atık su kullanımının güncel teknolojilere adapte edilmesiyle kaynaklar daha verimli kullanılabilecek, bu sayede olası su kıtlığının önüne de geçilebilecektir. Su arıtma sistemleri, nesnelerin interneti teknolojilerinin entegre edilmesiyle akıllı bir yapıya kavuşturulabilecek; kirli suların arıtılarak tuvalet ve sulama alanlarında tekrar kullanılması, daha sağlıklı çözümlerle gündeme gelebilecektir.

Akıllı şehir teknolojileri, iklim değişiklikleri sonucunda beklenen uzun süreli kuraklık, zorlu hava koşulları, deniz seviyesinin yükselmesi, sel ve su baskınları gibi afetlere karşı şehirlerin hazırlanması ve etkin yönetimi için makineler ve sistemler arası iletişim sağlandığı çözümler sunmaktadır.

Çöp konteynerlerine yerleştirilen akıllı sensörler aracılığıyla, konteynerlerde biriken çöpün miktarına göre, toplanma zamanı ve toplama araçlarının rotası belirlenebilmektedir. Bu akıllı sistemler katı ve sıvı atıkların zamanında toplanmasını sağlarken, hijyen ve halk sağlığı açısından oluşan sorunların ve rotanın optimize edilmesi sayesinde gereksiz yakıt tüketiminin de önüne geçilmesine katkı sağlamaktadır. Yapılan tahminlere göre, dünya genelinde şebeke suyunda sızıntı kaynaklı kayıp oranı %50 civarındadır ve 2030 yılında talebe ait arzın %40’ı geçeceği öngörülmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılına kadar, su tüketicilerinin %72’sinin, gaz tüketicilerinin ise %40’ının akıllı sayaç sistemini kullanacağı öngörülmektedir.

Yapılan araştırmalar neticesinde, şehirlerde üretilen atığın ancak %2’sinin düzgün olarak arıtıldığı, binlerce metreküp atık suyun ise tekrar kullanılamadığı veya çok yüksek maliyetlerle arıtılabildiği tespit edilmiştir.

Tokyo’da 54.000.000 ABD Doları harcanarak değiştirilen su tedarik boruları ve elektronik sızıntı detektörleri sayesinde, su kaybı %3,7 oranında azaltılarak 172.400.000 ABD Doları tasarruf sağlanmıştır.

Singapur’da “NEWater” sistemiyle ıslah edilen kullanılmış suyun kalitesi, normal şartlarda şebeke suyunu kullanan su üretim tesislerinde kullanılacak seviyededir.

İsrail’de deniz suyunu tuzdan arındıran tesisler, toplam su ihtiyacının %85’ini karşılayabilmekte, 2020 yılına gelindiğinde ise bu oranın %100 olacağı öngörülmektedir.

Barselona’da park ve bahçelerdeki akıllı sulama sistemleri, tek bir veri merkezinden takip edilmekte, akıllı sensörlerden alınan toprak nem oranına göre bitkilere zamanında ve yeteri miktarda su verilerek, hem bitki hem de su kayıplarının önüne geçilmektedir.

ABD’de çölün ortasında bulunan ve yeni su kaynaklarına erişimi çok zor olan Las Vegas’da, kenti çevreleyen su şebekesinin tamamı su sızıntılarına ve kaçaklara karşı akıllı sensörler ve nesnelerin interneti aracılığıyla takip edilmekte ve bu sayede mevcut kaynaklar en verimli şekilde kullanılmaktadır.

Henüz tam olarak akıllı su sistemine geçiş yapamayan Kaliforniya eyaletinde, 2014 yılında yaşanan su kesintileri sebebiyle 2.200.000.000 ABD Doları ekonomik kayıp yaşanmıştır.

San Francisco’da akıllı katı atık yönetimi sayesinde, çöplerin %80’i ekonomiye geri kazandırılmaktadır. Kent Konseyi’nin 2020 yılına kadar hedefinin, çöpte %100 geri dönüşüm olduğu ifade edilmektedir.

Seul’de bulunan Bukchon semtindeki çöp konteynerlerine yerleştirilen sensörler ile çöp toplama faaliyetlerinin daha düzenli yapılması sağlamış, bu sayede bölgenin turizm açısından da katma değerinde artış yaşanmıştır. Bu sistem ile birlikte, gereksiz çöp toplama rotalarının optimize edilmesi sayesinde bölgedeki çöp toplama maliyetlerinin %43 oranında azaldığı ifade edilmektedir.


UYARI: Bu makale, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet Selçuk Batal´a ait Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Şehir Teknolojileri ve İyi Uygulamalar konulu tez çalışmasından alıntılanmıştır ve tüm yasal hakları yazarına aittir. Kaynak gösterilse dahi yazarın izni olmadan kopyalanması, çoğaltılması ve tekrar yayınlanması yasal olarak suç teşkil edecektir.