Akıllı Vatandaş, Akıllı Yönetim ve İyi Uygulamalar (13)

Akıllı Vatandaş, Akıllı Yönetim ve İyi Uygulamalar (13)

Akıllı vatandaş çözümleri, vatandaşların yaşadıkları şehirle bütünleşmesini, çeşitli konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini, topluluk içerisine katılımlarını sağlamak amacıyla, Bilgi ve İletişim Teknolojileri aracılığıyla yerel yönetimler ile vatandaş arasında köprü görevi gören sistemlerdir.

Her ne kadar bu sistemde vatandaş katılımını artırma, dijital okur-yazarlık, güçlüleri daha fazla güçlendirme, gizlilik ve hükümete güven gibi zorluklar bulunsa da, akıllı çözümler sayesinde vatandaşlar, daha fazla girişimci ve yaratıcı olabilmekte, toplulukla ilgili faaliyetlere daha fazla katılım sağlamakta, çevreci ve akıllı yaşam tarzını daha kolay benimsemektedirler. Bu sistemle, vatandaşların refahının ve mutluluğunun artırılması, güvenli ve dayanıklı toplulukların oluşturulması, yoksulluk ve sosyal soyutlamanın ele alınması, kolektif zekanın kullanılması ve istihdam potansiyelinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği’ne göre; “Akıllı insanlar terimi ile, yaratıcılığı geliştiren ve inovasyonu teşvik eden kapsayıcı bir toplum içinde eğitim ve öğretim, insan kaynakları ve kapasite yönetimi erişimine sahip ve Bilgi İletişim Teknolojileri destekli çalışan e-becerileri kastedilmektedir”.

Akıllı yönetim, yönetim şeffaflığını teşvik eden ve gerçekleştiren, vatandaşlar ve hükümetler ile işletmeler ve hükümetler arasındaki iletişimi sadeleştiren, vatandaşların yönetime daha fazla katılımını teşvik eden ve bu amaçla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan bir sistemdir.

Akıllı yönetim sistemleri sayesinde, vatandaşların ve şirketlerin yerel yönetime olan güveni güçlendirilmekte, vatandaş beklentileri doğru şekilde anlaşılabilmekte, vatandaşların belirli ölçülerde yönetime katılmaları sağlanabilmekte, daha iyi bir şehir planlaması yapılabilmekte, dolandırıcılık olayları azaltılabilmekte ve vatandaşların güvenliği sağlanabilmektedir.

Türkiye’de faaliyete geçen “e-Devlet Kapısı” projesi ile, vatandaşlar kamu kurumlarının sunduğu tüm hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmektedir.

Türkiye’de kullanıma sunulan “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı” ile, vatandaşlara ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik bilgileri kart üzerindeki yongalarda güvenli bir şekilde saklamakta ve elektronik ortamda sunulan birçok hizmetin yerinden yapılmasını sağlayarak, zaman ve maliyetten tasarruf sağlamaktadır.

Rio de Janerio’da kurulan bir operasyon merkezinde güvenlik, taşımacılık, enerji ve afet yönetimi dahil olmak üzere kent yönetiminin tüm birimlerine ait kentsel veriler anlık olarak takip edilmekte ve bu veriler sadeleştirilerek vatandaşlara bir uygulama vasıtasıyla ulaştırılmaktadır.

Güney Kore’nin Songdo kentinde kullanılan Kent Yönetim Sistemi ile, gün içerisinde elektrik ve su tüketimi hangi bölgede yoğunsa, yoğun olmayan bölgelerden enerji ve su aktarımının yapılması, toplu taşıma araçlarının trafiğin yoğun olduğu yollardan uzak tutularak açık yollara yönlendirilmesi, çöp toplama alanlarındaki aşırı birikme durumunda çöp kamyonlarının program dışı olarak ilgili alana gönderilmesi işlemleri kolaylıkla yapılabilmektedir.


UYARI: Bu makale, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet Selçuk Batal´a ait Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Şehir Teknolojileri ve İyi Uygulamalar konulu tez çalışmasından alıntılanmıştır ve tüm yasal hakları yazarına aittir. Kaynak gösterilse dahi yazarın izni olmadan kopyalanması, çoğaltılması ve tekrar yayınlanması yasal olarak suç teşkil edecektir.