Eğitim & Danışmanlık Hizmetleri

Eğitim & Danışmanlık Hizmetleri


Bilişim Teknolojileri ve Sosyal Medya alanında danışmanlık hizmetleri ve tam donanımlı özel eğitim salonlarında beyaz yakalı veya mavi yakalı çalışanlara özel kurumsal eğitim hizmetleri veriyoruz.

Bilgi toplumuna geçtiğimiz bu dönemde bir kurumun ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Günümüzün başarılı kurumları için rakipleri arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli koşulu kalite üretimi ve bu kaliteyi üreten ve sürdüren nitelikli insan gücünü yakalamaktır. Kurumsal gelişime yön vererek kurumları güçlendirmek ve böylelikle özellikle kriz dönemlerindeki hassas yapılarını ortadan kaldırmak amacıyla eğitimciler ve kurumlar sık sık bir araya gelmektedir.

Naature Teknoloji bünyesinde faaliyet gösteren Naature Akademi, uzman öğretim üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübesinden yararlanarak Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar, Teknik, Sertifika, Uzaktan Eğitim ve Sosyal Medya programlarından oluşan geniş kurumsal eğitim yelpazesi ile kurumsal gelişime katkı yapmaya çalışmaktadır.

Kurumsal eğitim programlarımızla öğretim üyelerimiz danışmanlığında hazırlanan ve kurumların mevcut ihtiyaçlarını karşılamayı ve gelecekteki olası ihtiyaçlarını tahmin etmeyi hedefleyerek kurumlara destek olmaya çalışmaktayız. Bütün eğitim programlarımız, araştırma-geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerimiz, kurumların özel ihtiyaçları ve ilgilerine göre kurumlara özel yapılandırılabilmektedir.

Sektörde kendini kanıtlamış olan güçlü kurumlar bile güçlerini eğitimli bir işgücünün ellerine teslim ederlerse, uzun vadeli istikrar sağlayabilirler. Eğitim, günümüz rekabet ortamında kalıcı olmak ve fark yaratmak isteyen kurumların aradığı sihirli bir değnektir. Eğitimi kurumsal sisteminin temel parçası olarak görmeyen kurumlar, yeniliklere ve değişimlere uyum sağlayamazlar. Kalıcı olmayı hedefleyen her kurum, beyaz yakalı veya mavi yakalı çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik gerekli eğitimleri aldırmak zorundadır.

Naature Akademi, kurumsal anlamda eğitim aldırma hedefini gerçekleştirmeye çalışan kurumlara yönelik çözüm önerileri ve eğitim fırsatları geliştirmeye çalışmaktadır. Etkili zaman yönetiminin büyük önem taşıdığı günümüzde Naature Akademi kurumlara özel eğitim programları düzenlemektedir. Kurumların özel ihtiyaçlarına yönelik yeniden düzenlenebilen mevcut eğitim programlarımız dışında talep edilen her türlü eğitim programı için Naature Akademi kısa zamanda çözüm üretme yetisine sahiptir. Bu konuda en büyük güvencemiz, Naature Akademi´nin yetişkin eğitiminde deneyimli ve androgojik formasyona sahip öğretim kadrosudur.

Kurumlara yönelik mevcut eğitim programlarımızın bazıları aşağıda bilginize sunulmaktadır.

• Bilişim Teknolojileri Eğitimi
• Microsoft Office Eğitimi
• Güvenli İnternet Kullanımı Eğitimi
• Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı Eğitimi
• Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi
• Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi
• Zaman Yönetimi Eğitimi
• Toplantı Yönetimi Eğitimi
• Stres Yönetimi Eğitimi
• Öfke Yönetimi Eğitimi
• Etkili Yazım Teknikleri Eğitimi
• Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
• Sanal Toplantı Yönetimi Eğitimi
• Beden Dili Eğitimi
• Diksiyon Eğitimi