İş & Müşteri Takip Yazılımları

İş & Müşteri Takip Yazılımları


Kurum içi entegrasyonlar, online sistemler, crm ve stok uygulamaları, iş takip yazılımları, raporlama hizmetleri, Google Apps bağlantılı uygulamalar vb. özel projelerde çözüm ortağınız oluyoruz.

İş Takip Programı veya Müşteri Takip Programı, bir ürün ya da hizmetin ilk tasarlandığı andan üretim aşamasına ve sonrasında alıcılara ulaşmasına, kullanım şartlarından müşteri memnuniyetine kadar olan tüm safhaları kayıt altına alabilen ve bu kayıtları sürekli bir şekilde ulaşılabilir halde bulundurmak maksadı ile geliştirilen web tabanlı veya masaüstü uygulamalarıdır. İş ve müşteri takip programları, müşteri karlılığı, işletme karlılığı ve işletme verimliliği ilkelerinin oluşumuna önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Değerlendirilen müşteri talepleri doğrultusunda tasarlanan ve üretime geçirilen ya da sunulan her türlü hizmetin, iş ve müşteri takip programları sayesinde oluşturulan sağlıklı kontrol mekanizmasında bulundurulması, hem iş süreçlerinin düzenli ilerlemesini hem de müşteri bağlılığının ve memnuniyetinin süreklilik kazanmasına neden olmaktadır. İş ve müşteri takip programları müşteriler ile olan diyalogların, sağlıklı zeminlerde ve kayıt altında tutulması, yapılacak olan işin veya verilecek olan hizmetin tüm aşamalarının kayıt altında tutularak kontrol edilmesi maksadı ile tasarlanmakta, sadece satış oranlarının yükseltilmesi prensibine hizmet etmemektedir. Sektör temsilcilerinin piyasada gözlenen rekabet ortamında güçlenmesini hedefleyen ve bu maksat ile tasarlanan stratejileri, program verileri doğrultusunda hayata geçiren müşteri takip programı, mevcut müşterilerin korunmasını ve müşteri devamlılığının üst seviyede tutulmasını hedeflemektedir.

Geliştirilen teknolojik imkanlar sayesinde, yeni iş potansiyellerine de ulaşılmasını önemli ölçüde arttıran iş takip programı, ulaşılan yeni iş potansiyellerinin beklentilerini değerlendirmeye alarak işletmelerin hizmetine sunmaktadır. Müşteri odaklı anlayış sistemine adapte maksadı ile tasarlanan iş ve müşteri takip yazılımları, yüksek kaliteli ve makul fiyatlı ürün ya da hizmetlerin geniş kitlelere ulaşması mantığı ile çalışmaktadır. Yeni müşteri elde etmenin eski müşterilerin memnuniyetlerinin korunmasından daha kolay ve daha ekonomik olduğu gerçeğinden hareket ile tasarlanan ve uygulamaya konulan iş ve müşteri takip programları, işletmelerin verimliliğini, karlılığını ya da satılan ürün veya hizmetin karlılığını gözler önüne seren bir yazılım çeşididir.

Naature Teknoloji tarafından tamamı kendi bünyesinde çalışan ve mühendislik eğitimi almış profesyonel yazılımcılar tarafından bilişim teknolojilerinin olanakları ile geliştirilen iş/müşteri takip yazılımları, veri tabanında bulunan müşteri portföyü ile sağlıklı diyaloglar kurulmasında ve kurulan bu diyaloglar neticesinde sadakatli müşteri oluşmasını sağlamakta, müşteri fikir ve düşünceleri doğrultusunda üretim alanlarına bilgiler göndermekte ve gönderilen bu bilgiler eşliğinde daha geniş kitlelere ulaşılmasını hedeflemektedir.

1. Sizi Dinliyoruz
Çalışmalarımızın en önemli kısmı sizi dinlemek... Bu sayede ürün ve hizmetlerinizi görüyor, ihtiyaçlarınızı anlıyor ve tüm iş sürecine sizinle birlikte dahil olup, isteklerinizi karşılıyoruz. Sizi dinleyerek ve izleyerek, yaşadığımız bu süreci değerlendirip, ihtiyaçlarınızı dokümante ediyor ve tekrar tekrar üzerinden geçme fırsatı yakalıyoruz. Çünkü, asıl önemli olanın sonuca gitmeden önce amacı anlamak olduğunu çok iyi biliyoruz.

2. Projelendiriyoruz
Kurumunuzun ölçeğine, iş yapış şekline, ürün ve hizmetlerine, dijital ihtiyacına ve bütçesine göre proje aşamasına geçiyoruz. Projeniz her ne olursa olsun, oluşturmak istediğiniz sistemi önce zihninizde ve kağıt üzerinde çalışır hale getirerek ilerliyoruz. Bu yöntem sayesinde geliştirme aşamasında yaşanacak sürprizlerin önüne geçip, verimli bir entegrasyon süreci sunuyoruz.

3. Sonuçlandırıyoruz
Projenin son safhasında sizin de görüşlerinizi alarak son düzeltmeleri yapıyor ve projeyi kullanıcıların hizmetine sunuyoruz.

4. Ölçümlüyoruz
Yaptığınız yatırımların sonuçlarını takip ediyor, projenizin başarısını ölçümleyebiliyoruz.