Şehirlerin E-Dönüşümü: Akıllı Şehirler

Şehirlerin E-Dönüşümü: Akıllı Şehirler

eBelediye uygulamalarının yaygınlaştığı 2000’li yıllardan itibaren teknolojik gelişmeler eBelediye hizmetleri içinde yer alan kent bilgi sistemleri kavram ve uygulamalarını daha da ileriye taşıyarak kent yönetim yaklaşımlarını Akıllı Kentlere kadar taşımıştır.

eBelediye uygulamaları günümüzde henüz iş görürken Akıllı Kent uygulamalarına geçilmesinin nedeni, kent uygulamaları içinde yer alan birçok bilgi teknoloji uygulamalarının birbirleri ile uyumlu hale getirilmesi ve bütünleştirilmesidir.

eBelediye uygulamaları; bir yandan belediyenin vatandaşa sunduğu hizmetlerin diğer yandan ise vatandaşın Belediye’ye olan yükümlülüklerinin otomasyonunu sağlamayı amaç edinmişlerdir. Bu uygulamalar süredururken, Belediye içinde yer alan tapu, kadastro işlemleri, ulaşım ve park hizmetleri, çevrenin korunması, güvenlik v.b.g. hizmetlerin de otomasyon içine alınması kaçınılmaz olmuştur.

Bütün bu uygulamalar kendi içlerinde gelişme gösterirken eBelediye uygulaması tek başına yetersiz kalmıştır. Vatandaş, dilediği yerden Belediyenin sunmakta olduğu bütün hizmetlere bilgi teknolojileri yardımı ile ulaşabilmeyi istemektedir. Bu durum bir yandan eBelediye hizmetlerindeki çeşitliliği artırırken diğer yandan da Belediyelerin veri alt yapısını çeşitlilik ve veri hacmi yönleri ile geliştirme ihtiyaçları doğmuştur.

Belediye hizmetlerinde bu gelişmeler olurken, diğer yandan dünyada teknolojinin çevreye uyumunu öngören ekolojik-teknoloji kavramı ortaya çıkmıştır. Kısaca eko-tek olarak söz edilen bu kavramın açıklamakta olduğu kavram, çevreye uyumlu ve çevreyi kirletmeyen teknolojidir. Bu tanımlamalar daha da geniş anlamda kullanılarak, eko-tek kentler adı altında yeni kavramlar da üretilmiştir.

Eko-tek kentler kavramı ile tanımlanmak istenen ekolojik ve aynı zamanda teknolojik kentlerdir. İşte burada, hem ekolojik hem teknolojik bir kentin ancak bütün bunları yöneten bir akıllı bir teknolojik mimari ile yönetileceği açıkça görülerek, bilişim temelli yönetim kurgulaması olan Akıllı Kentler (smart cities ve smart grid cities) adlandırması ileyeni bir e-Dönüşüm kavramı ortaya çıkmış olmaktadır.


UYARI: Bu makale, çeşitli internet kaynaklarından alıntılanmış veya derlenmiştir. Tüm hakları yazar veya yazarlarına aittir.