Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız:

Naature Teknoloji’de iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak çalışanlarımıza değer veririz ve sağlıklı, mutlu ve uygun şekilde motive edilen iş gücünün, müşteri odaklı bir şirket olarak başarımız açısından çok önemli olduğunun farkındayız. Şeffaf, tutarlı ve eşit bir şekilde uygulanan adil ve etik politikalar aracılığıyla kurumsal hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışanlarımızı etkili bir şekilde teşvik etmeyi hedeflemekteyiz. Politikalarımız; güvenli, sağlıklı, motive edici, güçlendirici ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratacak, kişilerin ve çalışan gelişimine odaklanarak şirketin standartlarını sürekli olarak yükseltecek şekilde tasarlanmaktadır.


İşe Alım Politikamız:

İşe alım sürecindeki hedefimiz pozisyon ve şirketimiz için en uygun adayı belirlemektir. Mevcut diğer kanallar aracılığıyla alınan başvuruların yanı sıra ilan edilen pozisyonlara yapılan başvurular İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından değerlendirilmek üzere bir havuzda toplanmaktadır ve ardından son elemeye kalan adaylar mülakata çağrılmaktadır.

Özel açık pozisyonlar için aranan belirli niteliklerin dışında bizimle çalışmak isteyen tüm adaylarda aranan bazı özellikler bulunmaktadır. Bunlar:

  • • İlgili alanda tecrübe, arka plan bilgisi ve eğitim,
  • • Öğrenmeye ve gelişime açık ve istekli olma,
  • • Ekip üyesi olarak etkili bir şekilde çalışabilme yetisi,
  • • Etkili iletişim becerileri,
  • • Görevlerine karşı dürüst, çalışkan, motive ve sorumlu bir yaklaşım,
  • • Şirket etiğine ve değerlerine uyumlu davranış içerisinde olma,
  • • Şirkete uzun vadeli bağlılık ve kariyerinde gelişme ve ilerleme arzusu.

Sürekli gelişim sürecinin bir parçası olarak bireysel kariyer hedeflerine uygun olarak çalışanlarımıza kişisel ve mesleki alanlarda periyodik olarak hizmetiçi eğitimler vermekteyiz.


Performans Yönetim Politikamız:

Tüm çalışanlarımızın performansı yıllık olarak ölçülmekte, değerlendirilmekte ve izlenmektedir. Başlıca hedefimiz çalışanlarımızı adil, sistematik, katılımcı ve ölçülebilir bir metotla değerlendirmek ve hedeflere ulaşılmasının yanı sıra kişisel gelişimi de desteklemektir.

Tüm yönetim düzeylerinde çalışan girdisi ile kaynağını şirket hedeflerinden alan bireysel hedefler belirlenmekte ve performans nesnel olarak ortak bir değerlendirme sistemi aracılığıyla yönetilmektedir. Bu yalnızca çalışanlarımızın memnuniyetini desteklemek amacıyla değil aynı zamanda şirket performansımızı da maksimuma çıkarmak için tasarlanmıştır.

Çalışanlarımızın değerlendirmeleri, önceden kararlaştırılan ve tamamı ilgili değerlendirme döngüsünün başında paylaşılan ölçülebilir ve objektif kriterleri, iş hedeflerine ve belirlenen yetkinliklere uygulayarak gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme döngüsünün sonunda geri bildirim amacıyla yöneticilerimiz ve çalışanlarımız arasında birebir görüşmeler yapılmaktadır. Bu durum, çalışanlarımızın beklentilerini açık, yapılandırılmış ve ölçülebilir bir şekilde yönetmek için temel bir yönlendirme sağlamaktadır. Ayrıca yüksek performansı desteklemekle kalmayıp şirketimizin düşük performansını iyileştirmek için ihtiyaç duyulan destek gereksinimlerinin belirlemesine de imkan tanıyan adil ve şeffaf bir iletişim ortamı oluşturmaktadır.

Performans yönetim sistemimiz aracılığıyla elde edilen sonuçlar eğitim ve gelişim, kariyer yönetimi ve ödül yönetim değerlendirme süreçleri için önemli girdiler sağlamaktadır.